De Huurderij presenteert visie aan Rijnhart Wonen

De Huurderij heeft onlangs haar visie gepresenteerd aan Rijnhart Wonen. Via onderstaande link kunt u ons visiedocument bekijken en eventeel downloaden.

 

Nieuwsbrief juni 2021

Beste huurders van Rijnhart Wonen,

Graag willen we u informeren over de zaken waar we ons mee bezighouden, en wat we nog willen bereiken.

De Huurderij is momenteel bezig met het opstellen van een visie. Dit doen we met ondersteuning van adviesbureau De Nieuwe Wind. De visie geeft weer waar wij als De Huurderij voor staan als huurdersbelangenorganisatie. Onze jarenlange ervaring en onze eigen manier van werken met Rijnhart Wonen en beide gemeenten, maakt dat wij een graag geziene organisatie zijn, die op de meest serieuze zaken om hun mening gevraagd wordt. Lees verder…
 

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking zinvol?

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking zinvol?
Als je huurprijs in de buurt komt van de max. toegestane huurprijs kan bezwaar maken zinvol zijn. Als de max. toegestane huurprijs lager wordt dan de huurprijs moet de verhuurder je een huurverlaging geven.
https://t.co/4KTh4HQLw3

 

Huurverlaging voor dure scheefwoners

In 2021 worden de huren van dure scheefwoners verlaagd. Het gaat dan om huurders van een sociale huurwoning van woningcorporaties waarbij de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen.
https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2020/09/15/huurverlaging-voor-dure-scheefwoners

 

Nieuwsbrief december 2020

Lees hier onze meest recente nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief april 2020

Lees hier onze meest recente nieuwsbrief.

 

 

 

Wat verandert er in 2020?

In 2020 verandert er weer veel dat van invloed is op de portemonnee van huurders en woningzoekenden. Verhuis je in 2020 naar een sociale huurwoning? Dan mag de kale huur van die woning niet hoger zijn dan 737,14 euro. Dit is de nieuwe liberalisatiegrens.

Val je onder een inkomensgrens van passend toewijzen? Dan zal de huur van jouw nieuwe woning waarschijnlijk niet hoger zijn dan 619,01 euro (één- en tweepersoonshuishouden) of 663,40 euro (grotere huishoudens). Dat komt omdat corporaties ook in 2020 ‘passend’ moeten toewijzen.

Lees verder…

 

Prestatieafspraken 2020 – 2024

Zoeterwoude, januari 2020

Onlangs hebben wij met Rijnhart Wonen, Gemeente Zoeterwoude en Gemeente Leiderdorp de prestatieafspraken voor de periode 2020 – 2024 opgesteld en ondertekend. Als vervolg op deze prestatieafspraken zullen wij gezamenlijk een uitvoeringsagenda opstellen. Hierin maken wij concrete samen(werk)afspraken die leiden tot de realisatie hiervan. Via onderstaande link kunt u de prestatieafspraken bekijken en eventueel downloaden.