Wat doet De Huurderij?
 

Huurdersvereniging De Huurderij vertegenwoordigt de huurders van Rijnhart Wonen en is een serieuze gesprekspartner bij het bespreken van allerlei onderwerpen die te maken hebben met beleid en beheer. 

De Huurderij wil de belangen van huurders behartigen door:

  • op te treden als vertegenwoordiger van de huurders van Rijnhart Wonen, zoals omschreven staat in de Wet op het overleg huurders verhuurder. Afspraken tussen De Huurderij en Rijnhart Wonen hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst;

  • het betrekken van haar leden bij haar activiteiten en standpuntbepalingen door het houden van huurdersbijeenkomsten, het uitgeven van een huurderskrant en het onderhouden van een interactieve website;

  • informeren van haar leden over de activiteiten van de vereniging, het beleid van Rijnhart Wonen en de ontwikkelingen in de volkshuisvesting. Voorts adviseert de huurdersorganisatie haar leden over zaken rond het huurrecht en geeft zij haar visie over het beleid van de woningstichting en de gemeente, zover dat over de volkshuisvesting gaat;

  • het deelnemen aan overleg met relevante organisaties, waaronder de gemeente.

Verder zal De Huurderij met de gemeente Zoeterwoude, de gemeente Leiderdorp en Rijnhart Wonen mee denken over de te maken prestatieafspraken. 

Daarnaast is de Huurderij is actief betrokken bij de regionale overkoepelende organisatie voor huurdersorganisaties: Huurders Holland Rijnland (HHR).