Onze missie

De Huurderij wil zich inzetten voor alle huurders van Rijnhart Wonen in Zoeterwoude en Leiderdorp.

De Huurderij wil de huurders helpen en adviseren als zij met problemen zitten waar zij geen raad mee weten of als zij er niet uitkomen met Rijnhart Wonen. De Huurderij is geen klachtenbureau, maar wil wel mee denken voor een oplossing of u de juiste weg wijzen!

De Huurderij wil graag:

  • Op komen voor de belangen van de huurders van Rijnhart Wonen;

  • Zorgen dat zoveel mogelijk achterban raadpleging gedaan kan worden bij moeilijke trajecten;

  • Zorgen dat alle betaalbare en sociale huurwoningen behouden blijven Zoeterwoude en Leiderdorp.