top of page

WAT DOET DE HUURDERIJ?

De Huurderij behartigt de belangen van huurders door:

  • Op te treden als vertegenwoordiger van de huurders van Rijnhart Wonen. Dit doen we op de manier zoals in de Wet op het overleg huurders verhuurder (Overlegwet) staat. 

    Afspraken tussen De Huurderij en Rijnhart Wonen over de toepassing van de wet zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

     

  • Het betrekken van onze leden bij de activiteiten en standpuntbepalingen door het houden van huurdersbijeenkomsten, het uitgeven van een huurderskrant en het onderhouden van een interactieve website.

  • Informeren van onze leden over de activiteiten van de vereniging, het beleid van Rijnhart Wonen en de ontwikkelingen in de volkshuisvesting. Verder adviseren wij als huurdersorganisatie onze leden over zaken rond het huurrecht. 

    Ook vormen wij een visie over het beleid van Rijnhart Wonen en de gemeenten Zoeterwoude en Leiderdorp voor zover het wonen betreft. Met deze partijen maken wij elk jaar, vanuit een gelijkwaardige rol, prestatieafspraken.

"De Huurderij staat midden in de samenleving en behartigt overtuigd de belangen van de huurders van Rijnhart Wonen. Huurders staan centraal en we bereiken successen die uiteindelijk zorgen voor fijn en zorgeloos wonen in een huurwoning van Rijnhart Wonen. Nu en in de toekomst!

De Huurderij is een betrouwbare belangenbehartiger en samenwerkingspartner. Ze luistert naar huurders en partners in de samenleving. De Huurderij wordt gewaardeerd omdat mensen zich echt gehoord voelen. Onze enthousiaste manier van werken zorgt voor beweging voor de huurders en zo planten we zaadjes voor woongeluk.

De Huurderij doet er écht toe! Onze samenwerking krijgt vorm in de woonafspraken én het beleid van Rijnhart Wonen. We doen de goede dingen en we doen de dingen góed. Zo weten we dat we de sterke en wettelijke samenwerkingspartners zijn voor huurders, woningzoekenden, bewonerscommissies, Rijnhart Wonen, gemeenten en andere partners in de samenleving. Door onze professionele houding en scholing verbeteren we voortdurend onze kennis en positie van de huurders. Zo zijn en blijven wij een sterke gesprekspartner."

WAAR STAAN WE VOOR IN HET VERTEGENWOORDIGEN VAN HUURDERSBELANGEN

Waar staan we voor

WAAR GAAN WE VOOR?

De Huurderij wil kansen creëren voor de huurders van Rijnhart Wonen. We gaan voor uitgebreide samenwerking.

Samenwerken is nodig omdat wonen ons met andere partners in de samenleving verbindt. Vanuit deze verbinding zijn we in staat om betaalbaar en prettig wonen in een veilige woonomgeving zoveel als mogelijk te verwezenlijken.

Waar gaan we voor
bottom of page