top of page

DOCUMENTEN

Dit is een PDF.png

2024

Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2024

Dit is een PDF.png

2023

Advies op Dubbel glas projectmatig - 10 feb 2023

Dit is een PDF.png

2023

Advies op MJOB 2024-2033 EK1 (003)

Dit is een PDF.png

2023

Advies op Sociaal Statuut (002) - 20 juni 2023

Dit is een PDF.png

2023

Prestatieafspraken 2024-2027

Dit is een PDF.png

2023

Advies Zelf Aangebrachte Voorzieningen - 10 maart 2023

Dit is een PDF.png

2023

Ongevraagd advies Pinksterbloem

Dit is een PDF.png

2023

Ongevraagd Advies aankopen vrijesectorwoningen Voorschoten

Dit is een PDF.png

2023

Advies op Huurbeleid 2023-2024

Dit is een PDF.png

2023

Advies op overname woningen Ons Doel en ruil Ommedijk - 20 november 2023

Dit is een PDF.png

2023

Advies overname woningen en leningen van Ons Doel en overname eengezinswoningen en transactie Ommedijk

Dit is een PDF.png

2023

Advies op inkoopbeleid - 10 feb 2023

Dit is een PDF.png

2021

Advies lokaalmaatwerk boven en beneden woningen Bloemenvelden Te Zoeterwoude-dorp

Dit is een PDF.png

2021

ongevraagd advies op serviceabonnement.

Dit is een PDF.png

2021

Ongevraagd advies op Driemaster woningen

Dit is een PDF.png

2021

Ongevraagd advies mechanische ventilatie

Dit is een PDF.png

2021

Advies Profielschets voorzitter Klachtencommissie

Dit is een PDF.png

2021

Advies kopen woningen Voorschoten

Dit is een PDF.png

2021

Toekomstdocument van De Huurderij

Dit is een PDF.png

2021

Advies op MJOB 2021

Dit is een PDF.png

2021

Advies op klachtenreglement 2021

Dit is een PDF.png

2021

Advies lokaalmaatwerk Driemaster.

Dit is een PDF.png

2021

Advies lokaalmaatwerk Grondgebonden woningen Bloemenvelden Zoeterwoude

Dit is een PDF.png

2021

Advies op KDT 2021

Dit is een PDF.png

2020

Advies Huurverhoging 2020-2021

Dit is een PDF.png

2020

Presentatie Scheefwonen

Dit is een PDF.png

2020

Prestatieafspraken 2024

Dit is een PDF.png

2020

Presentatie Voorkom diefstal uit uw woning

Dit is een PDF.png

2020

Bezwaarschrift WOZ

Dit is een PDF.png

2019

Advies Jaarverslag 2018

Dit is een PDF.png

2019

Advies Lokaalmaatwerk 2019

Dit is een PDF.png

2019

Denktank Participatie Rijnhart Wonen, September 2019

Dit is een PDF.png

2019

Besluit Kleine Herstellingen

Dit is een PDF.png

2019

Advies op Onderhoudsabonnement 2019

Dit is een PDF.png

2019

Secretarieel Jaarverslag 2019

Dit is een PDF.png

2019

Advies op MJOB 2019-2028

Dit is een PDF.png

2019

Huurbeleid 2019

Dit is een PDF.png

2019

Advies op duurzaamheid 2019

Dit is een PDF.png

2019

Advies op huurverhogingsbeleid 2019

Dit is een PDF.png

2018

Advies Verkoopbeleid, september 2018

Dit is een PDF.png

2018

Advies Seniorenbeleid, maart 2018

Dit is een PDF.png

2018

Advies Lokaalmaatwerk 2018

Dit is een PDF.png

2018

Advies Grondbeleid, juni 2018

Dit is een PDF.png

2018

Reactie op plan doorstroommakelaar

Dit is een PDF.png

2018

Advies op de huurverhoging, maart 2018

Dit is een PDF.png

2018

Advies Participatie Jaarverslag 2017, januari 2018

bottom of page