De Huurderij: De schakel tussen huurder en verhuurder!

De Huurderij behartigt sinds juni 2003 de belangen van alle huurders van Rijnhart Wonen in Zoeterwoude en Leiderdorp .

De Huurderij gaat voor 100% belangenbehartiging. We maken ons sterk om de huurders optimaal te vertegenwoordigen, zodat veilig, betaalbaar en prettig wonen kan worden verwezenlijkt. Dit betekent dat uit onze houding en gedrag blijkt dat we meedoen in de samenleving. We doen altijd ons uiterste best voor huurders van Rijnhart Wonen en gaan ervoor om woongeluk voor de huurders te realiseren.

We luisteren naar de huurders. We gaan met hen in gesprek en nemen hen serieus. Door deze houding is De Huurderij een serieuze onderhandelingspartner die invloed uitoefent op het huren in de regio Holland Rijnland. Die invloed inspireert ons in onze ambities en in onze groei om nog meer voor de huurders van Rijnhart Wonen te betekenen.

Als u huurder bent van Rijnhart Wonen en graag lid wil worden van de De Huurderij dan kunt u zich via deze website als lid aanmelden. Het lidmaatschapsgeld bedraagt slechts € 0,50 per maand!