De Huurderij: De schakel tussen huurder en verhuurder!

De Huurderij behartigt sinds juni 2003 de belangen van alle huurders in Zoeterwoude van Rijnhart Wonen.

De Huurderij heeft op dit moment ongeveer 307 leden. Dat is een mooi aantal, maar nieuwe leden zijn altijd welkom. Als u huurder bent van Rijnhart Wonen in Zoeterwoude en graag lid wil worden van de De Huurderij dan kunt u zich via deze website als lid aanmelden. Het lidmaatschapsgeld bedraagt slechts € 0,50 per maand!

Het doel van de organisatie is om huurders de gelegenheid te geven mee te denken en mee te praten over zaken waarbij hun belangen in het geding zijn. De Huurderij voert namens de huurders regelmatig overleg met Rijnhart Wonen, bijvoorbeeld over het huurbeleid, het verkoopbeleid, huurverhogingen, het onderhoud en verbetering van woningen, de invulling van het serviceabonnement, het beleid t.a.v. zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV), de Warmtewet en prestatieafspraken.